EVERY MEAL MATTERS

Ligestilling mellem kønnene

Vores bidrag:
Selv i verdens rigeste lande oplever vi i disse år, at vi ikke er i mål, når det kommer til ligestilling. Og langt værre er det i verdens fattigste lande, hvor undertrykkelse og en ulig fordeling af ressourcerne overlader kvinder til en tvivlsom fremtid. Samtidig anslår FN’s fødevareorganisation, at ligestilling mellem kønnene kan mindske antallet af sultende mennesker med op til 150 millioner.

LOCA Kantiner søger at støtte lokale initiativer i verdens fattigste lande, som målrettes kvinders adgang til landbrugsressourcer og udbyttet fra dem. Kender du til sådanne initiativer, så kontakt os gerne for muligt samarbejde.