SÅDAN VÆLGER VI RÅVARER

EVERY MEAL MATTERS

LOCA KANTINERS FILOSOFI ER ENKEL:

Mad er kun bæredygtig, hvis den bliver spist. Vores valg skal gøre godt hele vejen fra jord til bord”.

I LOCA Kantiner er lokale råvarer, økologi og mindre madspild en selvfølge. Vi ønsker at se bæredygtigheden i et større perspektiv og gøre en større forskel.

Vi skal turde tage valg med de fravalg, det indebærer. Råvarer i sæson smager altid bedst, men det er ikke nødvendigvis det bedste valg for klimaet at købe dem lokalt. Det mest bæredygtige valg er heller ikke altid at bruge mindre, men i stedet at bruge mere af det, som skaber mest værdi. Det bæredygtige valg kan derfor også være eksotiske råvarer, som kommer langvejs fra – eller det kan være en gris fra Danmark.

Valgene er ikke altid nemme, da de ofte kan være dilemmafyldte, men det skal ikke forhindre os i at gøre vores bedste for at træffe de rigtige valg.

Vi er på en konstant rejse, hvor vi bevæger os fremad i takt med, at vi får større viden. Vi ser derfor viden som den stærkeste drivkraft bag en bæredygtig fremtid, og vejen til målet er konstant dialog og velovervejede valg og fravalg taget på det mest oplyste grundlag.

Nedenfor har vi beskrevet vores overordnede valg og retninger for vores råvareprofil.

ØKOLOGI

·       Minimum 60% økologi svarende til et økologisk spisemærke i sølv.

Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Det Økologiske Spisemærke kontrolleres af Fødevarestyrelsen, som også administrerer reglerne på området. Det findes i tre udgaver, hvor vi i LOCA Kantiner arbejder med sølv.

 

FISK & SKALDYR

Vi anvender og arbejder så vidt muligt med bæredygtige fisk og skaldyr, og vi foretrækker at bruge fisk og skaldyr fra havene omkring os.

Det er vores vurdering, at ca. 80% af vores fisk og skaldyr er bæredygtige.

I LOCA Kantiner arbejder vi primært med Fiskeristyrelsens mærkningsordning NaturSkånsom, som er en statskontrolleret mærkningsordning og en garanti for bæredygtige og skånsomme fangstmetoder.

NaturSkånsom
Er verdens første statskontrollerede mærke for fisk og skaldyr. Det blev en realitet den 2. november 2020 og står for fisk og skaldyr fanget med skånsomme redskaber. Mærket fungerer sådan, at det følger fiskeren og fiskefartøjet. Det vil sige, at fiskeren certificeres, og de fisk han fanger fra sunde bestande, er automatisk mærket Naturskånsom. Det er genialt på flere måder. For det første er det et signal om, at man bevæger sig væk fra kun at fokusere på en enkelt bestand i et farvand og over mod en tankegang, hvor man fokuserer på hele fødekæden i farvandet. For det andet er det med til at udviske tidligere tiders gråzoneproblematik, hvor trawlfiskere har kunnet udråbe sig selv som værende skånsomme.

NaturSkånsom
Vi anvender så vidt muligt kun skånsomt fanget fisk og skaldyr mærket NaturSkånsom. Det betyder også, at vi følger fiskesæsonerne og dermed kun serverer fisk og skaldyr i sæson, og når de må fiskes.

Landbaseret opdræt
Vi anvender enkelte produkter fra landbaseret opdræt, hvis de er funderet i en bæredygtig tankegang. Eksempler herpå er:

 • Helleflynder – får vi fra Glitne, som er funderet i en bæredygtig tilgang. Her bevæger fiskene sig, som de ville gøre i naturen.
 • Laks – fersk og røget – får vi fra Danish Salmon, som opdrætter i Hirtshals, hvor der ligeledes er fokus på bæredygtighed.
 

 

FRUGT & GRØNT

 • Vi anvender primært danske varer og gerne økologiske, når det økonomisk er muligt.
 • Grøntsager og frugter, som ikke vokser i vores region, anvender vi også, men i et mindre omfang og kun, når de er i sæson.
 

 

 

MEL, RIS, PASTA, KORNSORTER, TØRREDE BÆLGFRUGTER, LINSER MM.

 • Vi vil tilstræbe, at valget her altid er økologisk
 • Vi vil altid foretrække at købe varen der, hvor den lokalt hører til.
 

 

ÆG

 • Der anvendes kun æg fra økologiske og/eller fritgående høns.
 

 

 

MEJERI & OSTE

 • Mælkeprodukter – altid danske og økologiske.
 • Oste og andre mejeriprodukter – primært danske og økologiske.
 • Vi vil også anvende udenlandske oste og mejeriprodukter – dog i mindre omfang – når disse har særlig smag og karakter, og dermed vil berige vores smagsunivers.
 
 

 

KØD

Vores kødforbrug i forhold til vores samlede råvareindkøb er begrænset. Vi vælger derfor også vores kød med omhu og fokus på følgende:

 • Vi foretrækker dansk kød, men vi udelukker ikke udenlandsk kød, hvis dyrevelfærden og smagen går hånd i hånd.
 • Vi har fokus på dyrevelfærd – vi foretrækker derfor friland eller økologisk kød.
 • Vi har fokus på vores klima, og derfor anvender vi mere fjerkræ og gris end okse, kalv og lam.
 

 

KAFFe, CHOKOLADE, KRYDDERIER MED MERE

I LOCA Kantiner vælger vi råvarer, som er med til at fremme det bæredygtige landbrug og bidrage til ligestilling og mindre ulighed i verdens fattigste lande. Vi udvælger nøje leverandører og samarbejdspartnere, som igennem deres initiativer og engagement i udviklingslandene støtter op om FN´s verdensmål på netop disse områder. Et eksempel herpå er vores chokolade og kaffe, som er produceret efter principperne under Fairtrade-mærket.