EVERY MEAL MATTERS

Livet på land

Vores mål: Minimum 60% økologi og endnu mere global bæredygtighed.

Hvordan:
Mad må og skal dyrkes bæredygtigt verden over. Og vi bør som branche og forbrugere støtte op om de bæredygtige initiativer, der iværksættes verden rundt.

I LOCA Kantiner skærer vi ned på kødforbruget, ikke mindst fra okse og lam, og når vi anvender kød, er det fra dyr, som er vokset op med velfærd.

Vi prioriterer færre sprøjtemidler og pesticider, hvorfor vores mål er min. 60% økologi målt på vores samlede råvareforbrug. Det svarer til det økologiske spisemærke i sølv.

Vi går ikke efter 100 % økologi eller et rendyrket vegetarkoncept, eftersom en omlægning til 100% økologi såvel som en omlægning til 100% plantebaseret kost, yderligere vil udfordre det globale behov for landbrugsjord.

De bæredygtige valg er med andre ord fyldt med dilemmaer, og definitionen af bæredygtig kost lige så kompliceret. I LOCA Kantiner har vi sammensat vores koncept i henhold til FN’s fortolkning af bæredygtig kost. Se mere i vores koncept.

Hvorfor:
I dag oplever vi en hidtil uset jordforringelse verden over, og tab af
landbrugsjord foregår med historisk hast. Tørke og ørkendannelse vokser,
dyreracer uddør, og 12 millioner hektar landbrugsjord går tabt hvert
år.

Vi er lige så afhængige af jorden som af havet. Planteliv leverer 80% af vores kost, og de skove, som fældes for at gøre plads til landbrugsjord, dækker i dag kun 30% af jordens overflade. De skove er vitale kilder til biodiversitet og rent vand, og ikke mindst er de afgørende for bekæmpelsen af klimaforandringer.